ใบงานที่ 1 หาคำศัพท์คอมพิวเตอร์
 
1.  Browser คือเครื่องมือที่ใช้รับไฟล์จากอินเตอร์เน็ตแล้วแสดงผล
2.  Chat คือการคุยกัน (ในอินเตอร์เน็ตมักเห็นคำต่อคำ)
3.  Diskette แผ่นบันทึกข้อมูลแบบแยกออกจากเครื่องได้
4.  Download
คือการรับไฟล์จากอินเตอร์เน็ตลงเครื่องเรา
5.  Folder ลองดูรูปเอาเองแล้วกันครับ ไม่รู้จะอธิบายยังไงดี >>> ภาษาไทยใช้คำว่าแฟ้มครับ
6.  Font คือรูปแบบตัวอักษร
7.  Hardware ชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์ที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้
8.  Icon ลองดูรูปเอาเองแล้วกันครับ ไม่รู้จะอธิบายยังไงดี 
9.  IP
คือตัวเลขที่ระบุชื่อคอมพิวเตอร์ที่คุณเล่นทางอินเตอร์เน็ต
10.LAN ( Local Area Network ) คือระบบการติดต่อระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ในระยะใกล้ จำนวน 2 เครื่อง ขึ้นไปโดยต้องมีเครื่องใดเครื่องหนึ่งเป็น Server
11. Modem คือเครื่องมือที่ใช้แปรสัญญานคอมพิวเตอร์ เป็นสัญญานโทรศัพท์แล้วแปรกลับเป็นสัญญาน คอมพิวเตอร์
 12. Pop3 คือระบบ mail แบบหนึ่งสามารถใช้ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ บนเครื่องได้ โดยไม่จำเป็นต้องผ่าน Browser
13. Server คือเครื่องคอมพิวเตอร์หลักในการติดต่อผ่าน อินเตอร์เน็ต
14. prompt พร้อม
15. log-on  เข้าสู่ระบบ
16. log-off  ออกจากระบบ
17. offline  นอกสายหรือไม่เชื่อมตรงเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้นอกสายในการติดต่อสื่อสาร ไม่เชื่อมตรงต่อ CPU เป็นระบบที่ติดต่อกับระบบคอมพิวเตอร์
18. Online ในสายหรือเชื่อมตรงเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่อยู่ในสายในการติดต่อสื่อสารเชื่อมต่อ CPU เป็นอุปกรณ์หรือระบบที่ไม่ต่อโดยตรงในระบบคอมพิวเตอร์
19. Software  ส่วนชุดคำสั่งการตั้งโปรแกรม เอกสาร ขั้นตอน และมีความเกี่ยวข้องกันด้วยการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
20. String  อักขระ คือตัวเลข ตัวอักษร การรวมกันของตัวอักษรจะเป็นการแสดงถึงข้อมูลชนิดหนึ่ง
21. System  ระบบการทำงานแบบเป็นระบบ มีขั้นตอนการทำงานที่แน่นอนตั้งแต่เริ่มจนจบการทำงาน
22. Text  แฟ้มที่ประกอบด้วยตัวอักษรแฟ้มที่เคยมีข้อมูลที่มีการแยกประเภทของข้อมูลแบบตัวอักษรจะมีการทำเครื่องหมายไว้ข้อมูลที่เข้าและออกจะเป็นชนิด Text โปรแกรมย่อยๆ ที่สามารถเก็บเป็น File แบบ text ได้
23. RAM  หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่มโครงสร้างในหน่วยความจำจะถูกเรียกหาข้อมูลคืนมา
24. Record  ระเบียนหรือบันทึกเป็นการรวมข้อมูลจากฟิลด์ที่มีความสัมพันธ์กัน โครงสร้างข้อมูลจะเป็นแบบตัวเลขตายตัว
25. Register เป็นการเก็บข้อมูลแต่ละชนิดได้ เป็นหน่วยความจำที่มีพื้นที่เล็กๆ ใช้ในการเก็บผลลัพธ์จากการคำนวณของหน่วยคำนวณ
26. Windows  จอซ้อน หรือจอทำซ้อน เป็นจอภาพที่แสดงถึงสถานะการใช้งานของโปรแกรมประยุกต์ที่น่าสนใจ สามารถเปิดหน้าต่างโปรแกรมหลายๆ โปรแกรมเพื่อใช้งาน
27. Word  เป็นกลุ่มของบิตหรือตัวอักษร
28. การ์ดจอ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการจัดการให้เกิดการแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
29. คีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์ อุปกรณ์ในการสั่งงานคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่ง ในรูปแบบของการพิมพ์
30. คอมโบไดรซ์ (Combo-Drive)
31. อุปกรณ์สำหรับอ่าน/เขียนแผ่น CD แต่ไม่รองรับการเขียนแผ่น DVD แต่อ่านแผ่น DVD ได้
32. คอมพิวเตอร์เคส ตัวเครื่องที่หุ้มห่อชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์
33. เครื่องพิมพ์ (Printer) อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับพิมพ์งานจากคอมพิวเตอร์ออกมาทางกระดาษ เครื่องพิมพ์มีหลายชนิดได้แก่ เลเซอร์, หัวเข็ม, แบบพ่นหมึก เป็นต้น
 34. ซอร์ฟแวร์?(Software) โปรแกรมในการใช้งาน เพื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง
 35. ซีดีรอมไดรซ์ (CD-ROM Drive) อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับอ่าน/เขียนแผ่น CD/DVD ทั้งนี้ขึ้นกับรุ่นที่ใช้งานว่ารองรับการอ่าน/เขียนแผ่น CD ประเภทไหนบ้าง
 36. ซีอาร์ที มอนิเตอร์?(CRT Monitor) จอภาพประเภทหนึ่ง ที่มีลักษณ์เหมือนจอโทรทัศน์รุ่นเก่า
37. ซีพียู (CPU) หน่วยความผล หรือสมองของคอมพิวเตอร์
38. พอร์ต (Port) ช่องทางสื่อสารของคอมพิวเตอร์ พอร์ตมีหลายอย่างเช่น Serial Port, Parallel Port, USB Port เป็นต้น
39. พาวเวอร์ซัฟฟลาย (Power Supply) อุปกรณ์ในการควบคุมและจ่ายกระแสไฟภายในคอมพิวเตอร์ แฟลชไดรฟ์ (Flash Drive) อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบแฟลช แบบเคลื่อนย้ายได้ มีขนาดเล็ก พกพาได้สะดวก เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ต USB
40. เม้าส์ (Mouse) อุปกรณ์ในการสั่งงานคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่ง ในรูปแบบของการคลิก
41. เมนด์บอร์ด/มาสเตอร์บอร์ด (Mainboard / Masterboard) อุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ทุกชิ้นของคอมพิวเตอร์
42. ยูพีเอส (UPS) อุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันไฟฟ้าดับ มีแบตเตอรี่ในตัว ในเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
43. ยูเอสบี (USB) ช่องทางการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ กับคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้งานมากที่สุด
44. สแกนเนอร์ (Scanner) อุปกรณ์ในการสแกนภาพจากสิ่งต่างๆ เข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของไฟล์ (คล้ายการถ่ายภาพ)
45. เว็บแคม (Web Cam) เป็นอุปกรณ์ในการสื่อสารในรูปแบบวีดีโอ สามารถสื่อสารผ่านทางอินเตอร์เน็ตแบบเห็นภาพเคลื่อนไหวได้
46. หน่วยความจำ (RAM) หน่วยความจำที่ใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูล
47. แอลซีดี มอนิเตอร์?(LCD Monitor) จอภาพประเภท แอลซีดี มีขนาดบาง ประหยัดพลังงาน
48. ฮาร์ดดิกส์ (Harddisk) อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลที่สำคัญที่สุดของคอมพิวเตอร์
49. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ที่สามารถจับต้องได้ รวมทั้งภายนอกและภายในตัวเครื่องด้วย
50. DIGITAL ดิจิตอล, การแสดงข้อมูลในรูปของตัวเลข
 
 
credit :

edit @ 26 Dec 2011 21:41:10 by Es Patipol

Comment

Comment:

Tweet